Stockholms konstsalong logo


VÅRSALONGEN 2022Varmt välkomna till Stockholms Konstsalong 2022!


På grund av det osäkra läget som vi just nu befinner oss i, samt osäkerheten inför vårens restriktioner har vi tagit det svåra beslutet att skjuta upp årets utställning till hösten.

Utställningen kommer nu istället pågå mellan


22 - 30 oktober öppet 12,00-18,00

20-21 oktober  VIP dagar 12,00-18,00


Helst av allt hade vi såklart önskat att utställningen hade skett nu som planerat, men eftersom smittspridningen just nu har nått rekordhöga siffror, så verkar det tyvärr inte så ljust inför våren och därför vågar vi inte riskera något, utan tar det säkra före det osäkra.Vi kommer inte ta emot några fler ansökningar till utställningen 2022 utan nästa gång vi tar emot ansökningar är hösten 2022 till vårsalongen 2023.